INACKORDERING

Uppstallning & Sommarbete

Flock på lösdrift mer naturligt

Vårt mål är att anpassa inhysningssättet till hästen, att fullt ut ta hänsyn till hästen som biologisk varelse: dess krav, egenskaper och naturliga beteende. Grupphållning med utegång är det sätt som är närmast hästens naturliga miljö och som bäst uppfyller hästens krav som flock-, flykt- och stäppdjur.

Boka bete och stallplats via: jof@asjomad.se

UPPSTALLNING

Avvanda föl

Går i lösdrift med halmad ligghall. Stor kuperad hage och uppvärmt vatten. Fri tillgång på analyserat grovfoder. Tas dagligen in och utfodras separat i box enligt beräknad foderstat. Alla unghästar körs i transport ut till sommarbetet och lasttränas därför på våren.

Efter betet kan de hästägare som vill välja att låta sina unghästar prova löshoppning under ledning av Harald Jönsson. Hoppningen görs på mycket enkel nivå för den unga hästen och är framförallt en miljöträning att vara ensamma i ridhus till en början. De brukar tycka att det är jättekul!

1-års hingstarna

Går tillsammans över första sommaren och kastreras efter sommarbetet i hemmiljö.

Dräktiga avelsston

Fri tillgång på hösilage. Näringsinnehållet i grovfodret anpassas till stoets dräktighetsfas. Stona hålls under första delen av dräktigheten i lösdrift och sista delen av dräktigheten i kameraövervakad box. Stona som bor hos oss är seminerade på gården och vi följer dem med vår kunskap hela vägen genom dräktigheten. Då veterinär finns på gården kan vi snabbare än någon annan sätta in åtgärder om något inte står rätt till.

Blandad grupp: Ridhästar

För inslussning av nya hästar har vi karantänboxar där nykomlingar får vistas under den första tiden för att undvika smittor

SOMMARBETE

Beteshagarna

Alla beteshagar är stängslade med eltråd. Saltsten ingår.
I vissa av våra beteshagar finns naturligt vatten.
I övriga hagar vattnas hästarna i balja.
Betena är blandat vall och naturbete. Valet av beteshagar gör vi efter hästantal och individernas näringsbehov.
Betessäsongens längd avgörs av väder och tillväxt av gräs. Vanligen är perioden maj-okt.
Vi tillämpar växelbete med nöt i vissa av våra beteshagar.

Rotationsbete

Vi tillämpar rotationsbete som betyder att hästarna byter hage för att undvika överbetning. Vanligen roterar hästflocken emellan 3 olika hagar för att hålla betestillväxt och därmed näringsinnehåll på en jämn nivå. Tomma hagar putsas av och återväxer.
De flesta hagar har tillgång till skydd i form av träd/skogsdunge.

Verkning

Du kan som hästägare få hjälp med verkning av din häst under pågående betesperiod. Hästen ska vara nyligen verkad vid betessläpp.

Avmaskning

Avmaskning ska ske 3 dagar innan betessläpp.

Tillsyn

Tillsyn 1-2 ggr/ dag ingår hela betesperioden.

Vaccinering & Kastrering

Vi kan erbjuda hjälp med vaccinering, kastrering mm. innan hemfärd från bete.