INACKORDERING

Flock på lösdrift mer naturligt

Vårt mål är att anpassa inhysningssättet till hästen, att fullt ut ta hänsyn till hästen som biologisk varelse: dess krav, egenskaper och naturliga beteende. Grupphållning med utegång är det sätt som är närmast hästens naturliga miljö och som bäst uppfyller hästens krav som flock-, flykt- och stäppdjur.

Vi tillämpar långa betesperioder och fri tillgång på analyserat grovfoder under stallperioden och beräknar foderstater i PC horse.

Intag av nya hästar sker på hösten tom oktober månad och på våren tidigast april/maj. Pga av våra höga smittskyddskrav tar vi inte in nya hästar på anläggningen under stallperioden (november-april)

Boka bete och stallplats via: jof@asjomad.se

Hej! Jag heter Alfonz och är uppfödd som ensamt föl och saknar det sociala språk som ett flocklevande hingstföl redan har skapat sig i unga år. Läs om hur allt blev bättre när jag kom till Åsjömad. ALFONZ

Hej! Jag heter Whilma och jag bor på Åsjömad. I min tidigare karriär var jag framgångsrik tävlingshäst på hög nivå. Tyvärr råkade jag ut för en skada. Läs mer om mitt nya, härliga liv som avelssto här på Åsjömad. WHILMA

Föl

Föl som föds på Åsjömad har en trygghet i flock och en social uppväxt som ger dem ett normalt hästspråk. Hanteringsblocket för föl är obligatoriskt då de första grundläggande pusselbitarna är viktiga. Fölvisningen på hösten är en liten examination på att det fungerar med hantering.

Fölen är i sina lösdriftsgrupper tillsammans med sina mammor tom minst 9 månaders ålder. Under de förhållandena vet vi att de har en bättre start i livet fysiskt & psykiskt. Efter hand som stona förbereds för att få nya föl lämnar de gruppen. Fölen är kvar i den miljö de är väl bekväma i och stressen i samband med avvänjnings är minimal för båda parter.

Läs om Alfonz som blev kallad för bråkstake för sitt beteende i en tidigare miljö. Där lyckades man inte tillgodose Alfonz behov av lek och rörelse. På Åsjömad får han nu sina behov uppfyllda och har ett härligt hästliv! ALFONZ

Unghästar

Fölen som lekt tillsammans sedan födsel fortsätter på våren ut på bete. Sto för sig och hingstar för sig. Det tidiga gräset är ur näringssynpunkt fantastiskt för de unga individerna. Alla hästar på Åsjömad lastas och körs ut på bete. Det är ett bra hanteringsmål.

På hösten kastreras alla åringar. Inga hingstar över 2 år på anläggningen. På hösten startar Åsjömads unghästblock som pågår från föl till 3åring och inkluderar miljöträning, tömkörning, löshoppning & inridning av professionella ledare.
Alla utbildningsblock är obligatoriska för att vi ska rida in unghästen.

Åsjömad Unghästblock

Unghästblock 1 (föl tom 1 år) (obligatoriskt)
Ledträning, galoppera bommar, miljöträning i ridhus, fölvisning, Vardagshantering med respekt, Lastträning.

Unghästblock 1.5 ( efter bete 1,5 år – 2) Nov- Dec
Löshoppning, longering, Lösgalopp, Förberedande inridning (gjord, träns, uppsittningsövningar) Lastträning.

Unghästblock 2 ( 2 år, feb-april)
Löshoppning, longering, Lösgalopp, Förberedande inridning (sadel, träns, uppsittning) Lastträning

Unghästblock 2,5 ( 2,5-3 år . efter bete)
Löshoppning, longering, Lösgalopp, Inridning (skritt, trav galopp) Lastträning, Miljöträning. Visning för hand. Förberedande för unghästtest

Unghästblock -Unghästtest 3 ( 3 år . vt)
Löshoppning, longering, Lösgalopp, ridning (skritt, trav galopp) Lastträning, Miljöträning på annan plats. Visning för hand. Examen = unghästtest

Kostnad för visning och transport tillkommer. Anmälan gör ägaren till överenskommen visningsplats

Unghäst Championat ( förberedande Breeders)
Pris enl överenskommelse

Alla veckor är inte sammanhängande. Unghästar kan behöva fler veckor eller färre veckor i arbete beroende på individens förmåga och status. Beräknad tid 8-10 veckor

Dräktiga avelsston

Vill du vara uppfödare på enklaste vis. Då kan vi hjälpa dig. Lämpligt är att ditt sto flyttar till oss i maj månad inför seminering. Sedan bor hon permanent kvar under dräktighet och fölning. Vill hon komma redan på hösten och bo in sig på anläggningen är det ännu bättre. Då gäller att hon kommer i oktober månad senast innan vi stänger anläggningen för intag under stallperiod. Smittskyddsreglerna är strikta då vi har många dräktiga ston och är väldigt rädda om dem.

Stona hålls under första delen av dräktigheten i lösdrift och sista delen av dräktigheten i kameraövervakad box. Då veterinär finns på gården kan vi snabbare än någon annan sätta in åtgärder om något inte står rätt till.

Träffa Whilma som i sin tidigare karriär var en framgångsrik tävlingshäst på hög nivå. Tyvärr råkade hon för en skada. Nu är Whilma inackorderad på Åsjömad och lever ett härligt liv som avelssto. WHILMA

Beteshagarna

Alla beteshagar är stängslade med eltråd. Saltsten ingår.
I vissa av våra beteshagar finns naturligt vatten.
I övriga hagar vattnas hästarna i balja.
Betena är blandat vall och naturbete. Valet av beteshagar gör vi efter hästantal och individernas näringsbehov.
Betessäsongens längd avgörs av väder och tillväxt av gräs. Vanligen är perioden maj-okt.
Vi tillämpar växelbete med nöt & får i vissa av våra beteshagar.

Rotationsbete

Vi tillämpar rotationsbete som betyder att hästarna byter hage för att undvika överbetning. Vanligen roterar hästflocken emellan 3-5 olika hagar för att hålla betestillväxt och därmed näringsinnehåll på en jämn nivå. Tomma hagar putsas av och återväxer.
De flesta hagar har tillgång till skydd i form av träd/skogsdunge.

Karantän/Smittskydd

På vår anläggning har vi valt att inte ta in nya hästar under stallperiod. Hästar som flyttar till oss är välkomna under hela betesperioden (april- oktober). All karantän sker då i mindre grupp under lång tid, vi vill inte att få in smittor på anläggningen som riskerar våra avelsston och deras dräktighet.