HÄSTHÅLLNING

på hästens villkor

FODERSTATSBERÄKNING - Vi beräknar din foderstat

AVEL

RIDHUS

FODER

UTBILDNING

ÅSJÖMAD SEMIN & AVEL

Åsjömad semin och avel drivs av Agronom Jeannette Lilja & Veterinär Frank Lilja.

Gården finns i Halland och är specialiserad på hästuppfödning. Drömmer du om en egen uppfödning som får den bästa starten i livet. Vi erbjuder utvalda kunder fullservice från spermie till sporthäst. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Vi sparar din tid! Välkomna till oss!

DOKUMENTERAD UPPFÖDNING

En kvalitetssäkran som gör att du kan lita på att alla grundläggande faktorer i hästens uppfödning är baserad på uppdaterad forskning och kunskap för en förbättrad hållbarhet

PÅ ÅSJÖMAD FÅR HÄSTAR VARA HÄSTAR!

Friskare & hållbarare hästar på lösdrift

Vårt mål är att anpassa inhysningssättet till hästen, att fullt ut ta hänsyn till hästen som biologisk varelse: dess krav, egenskaper och naturliga beteende. Grupphållning med utegång är det sätt som är närmast hästens naturliga miljö och som bäst uppfyller hästens krav som flock-, flykt- och stäppdjur. Rörelse, tillväxt och utfodring i balans. Smart hästhållning med fokus på att lägga tid på rätt saker.