AVEL

Från spermie till sporthäst

På Åsjömad älskar vi hästar och vår passion är att så det frö som vi sedan vårdar och ansar till en komplett framtida sporthäst på toppnivå. Vi är länken mellan hästägaren som har hästen som hobby och den absolut mest aktuella forskningen som tillämpas i modern tid. Från spermie till sporthäst.

Vi tillämpar evidensbaserad kunskap med veterinärmedicinsk tyngd tillsammans med högt kvalificerade utbildningar. Alla våra samarbetspartners och mentorer tillhör inom sitt område de högst utbildade och kvalificerade som finns att tillgå. Vi ska vara bäst på att öka varje individs kunskap om hästar.

Våra uppfödningar ska i den dagliga hanteringen ha ett temperament som gör det angenämt att arbeta med dem. Hästar som föds upp på Åsjömad har tillgång till utevistelse, social samvaro i flock och perfekt avvägd utfodring vilket ger en enorm styrka och framtida hållbarhet. Vi släpper inte taget om våra uppfödningar, vi har en omtanke om varje individs utveckling. Vi pratar trovärdighet med bakgrund av praktisk erfarenhet och en stark teoretisk kunskap. Kompetens innebär att vi är legitimerade/examinerade med kvalitativa utbildningar.

Du kan lita på att vi alltid gör vårat bästa i alla lägen dygnet runt. Vi bedriver vår anläggning med en miljöstrategi som gynnar både hästar och människor.

Vi ska med djurhållning anpassad till modern hästforskning och stark kompetens erbjuda hästägare service från spermie till färdig sporthäst.

Hästen har varit domesticerad, det vill säga varit husdjur, i minst 6000 år, men denna tid är försvinnande kort i förhållande till den tid hästen funnits som djurart och i ännu högre grad den tid det tagit för evolutionen att utveckla hästen.

I princip är det alltså samma häst som tävlar på våra travbanor, går i passage på dressyrbanan eller drar timmerlass i skogen, som de som strövade vilda på Ukrainas stäpper för 5000 år sedan.

Jämförelser mellan bland annat förvildade domesticerade hästar som mustangerna, frigående tamhästar i Camargue och New Forest samt den sista äkta vildhästen, Przewalskihästen, har visat att tamhästen har samma uppsättning beteenden som vildhästen, inga beteenden har försvunnit och inga nya har tillkommit. Det enda som har ändrat sig är frekvensen av de olika beteendena, medan sättet de utförs på är detsamma