SEMIN

Från spermie till sporthäst

Vi sköter allt som rör seminering av det sto som är helinackorderad på Åsjömad. Våra krav är att ditt sto är friskt och sunt och är i lämplig ålder för att klara av att vara i avel och stark nog att bo i lösdrift.

Vi seminerar med fryst och färsk semin. Vi har en hög dräktighetsprocent och arbetar med rutiner baserade på kunskap och erfarenhet.

Vi lägger upp en lämplig plan utifrån företagets riktlinje för varje sto utifrån individens styrkor och svagheter.

Vi vill hålla en hög kvalitet och en trevlig arbetsmiljö och tar därför endast emot ett ytterst begränsat antal friska och sunda ston under seminsäsong.

FAI -för fryst semin gäller att dosstorleken är tillräckligt stor och har god kvalitet för att vi ska vilja göra arbetet. Upplägg enligt överenskommelse.

TAI– Färsk semin som går med Mats Hästtransporter är valbart på Åsjömad. Vill du använda utlandsstationerade hingstar väljer du att ha din häst på en annan anläggning.