LÖSDRIFTSHALL

Utformad för rationell hästhållning

”Vi tänker utanför boxen”

Sveriges modernaste anläggning ur hästens perspektiv

Ett nyligen avslutat projekt på Åsjömad är byggnation av lösdriftshall utformad för rationell hästhållning. Syftet har varit att skapa en anläggning som tar hänsyn till hästens grundläggande behov av rörelse och att leva i flock med andra hästar men också skapa en för människan bra arbetsmiljö. Resultatet är en lättarbetad anläggning med harmoniska grupplevande hästar som vi upplever som starkare och gladare individer med minimal insatts av dagligt arbete.

Investeringen har finansierats delvis med medel från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.