Bokningsavgift betalas via PayPal i samband med bokningen.
Platsen ägs av dig och vid förhinder har du rätt att sälja den till annat ekipage/hästägare som ersätter dig. Du ansvarar själv för att hitta ersättare.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.