OM ÅSJÖMAD

Optimerad för hästuppfödning

Exklusivt för hästar på Åsjömad

 • Alltid veterinär tillgänglig = snabb vård
 • Seminering på plats = låg stressnivå
 • Endast avelshästar = minimal smittorisk
 • Unghästträning- löshoppning , lastning
 • Hovslagare som är proffs på unghästar
 • Endast foder anpassat till avelshästar /unghästar kvalitet & näringsmässigt
 • Full service
 • Hög kompetensnivå
 • Experter på komplikationer vid fölning
 • Byggnader & hagar anpassade till avel / uppfödning
 • Vi har lager av råmjölk & plasma vid krissituationer
 • Vi är utbildade ID kontrollanter & chippmärkare
 • Fölbedömning av högklassiga domare

Välkommen på en tur över Åsjömad!

Våra medarbetare

Jeannette Lilja

Agronom

Frank Lilja

Veterinär

Roland Strömberg

Anläggning

Stina

Erika

Lisa

Jeannette Lilja

Agronom

Frank Lilja

Veterinär

Roland Strömberg

Anläggning

Stina

Erika

Lisa

Hästen har varit domesticerad, det vill säga varit husdjur, i minst 6000 år, men denna tid är försvinnande kort i förhållande till den tid hästen funnits som djurart och i ännu högre grad den tid det tagit för evolutionen att utveckla hästen.

I princip är det alltså samma häst som tävlar på våra travbanor, går i passage på dressyrbanan eller drar timmerlass i skogen, som de som strövade vilda på Ukrainas stäpper för 5000 år sedan.

Jämförelser mellan bland annat förvildade domesticerade hästar som mustangerna, frigående tamhästar i Camargue och New Forest samt den sista äkta vildhästen, Przewalskihästen, har visat att tamhästen har samma uppsättning beteenden som vildhästen, inga beteenden har försvunnit och inga nya har tillkommit. Det enda som har ändrat sig är frekvensen av de olika beteendena, medan sättet de utförs på är detsamma