UPPFÖDNING

Utbildningsplan för varje individ

Är du nyfiken på Åsjömads uppfödningar: Sök härstamningar och prestationer på www.blup.se  för information.

Utöver våra egna uppfödningar föds andras föl i vår omsorg och de flesta av dem stannar kvar på Åsjömad fram till unghästtestet.

För alla Åsjömads uppfödningar finns en individuell utbildningsplan för varje individ. Vi tycker att det är viktigt att varje utbildningssteg genomförs med rätt kunskap på rätt nivå för att skapa den bästa plattform för den unga individens framtid. Samtidigt ska unghästen få leka och vara häst i flock.

Uppfödningar

Can Can JoF
Techno JoF
Don Dion JoF
Fellow JoF
Lolita PoP JoF
Takida JoF
Turkoz JoF
Samba Hip JoF
Carabiena JoF
Healing Waters JoF
Didgeridoo JoF
Chacoan JoF
Chinook JoF
Pop Corn JoF
Pearl de Vere JoF
Kaleeshi JoF
Bitcoin JoF
Local Hero JoF
Sgt Drew wu JoF
Renard JoF
Banana JoF
Burkhardt JoF
Against Al odds JoF
Adallind JoF
Theresa Trubel JoF
Roza Lee JoF
Alamosa River JoF
Chriztina JoF

Hihat JoF
Aleta Ogord JoF
Caracol JoF
Arclight JoF
Txakolina JoF
Like JoF
Gangnam Style JoF
Pudeena JoF
Dorado JoF
Hellman JoF
Mandelman JoF
Nilla Fischer JoF
Asllani JoF
Quick Qurt JoF
Scherbatzky JoF
Dulcis JoF
Hope Solo JoF
Warnerbring JoF
Vieira Da Silva JoF