HÄSTHÅLLNING

på hästens villkor

FODERSTATSBERÄKNING - Vi beräknar din foderstat

GRÄS

GRUPP

GALOPP

ÅSJÖMAD SEMIN & AVEL

Åsjömad ska föda upp och hålla sporthästar i grupp med syfte att uppfylla hästens grundläggande, naturliga behov i största möjliga mån. Hästens näringsbehov ska så långt som möjligt uppfyllas av bete & analyserat grovfoder som motsvarar den specifika hästens krav enligt beräkning. Slutmålet är att skapa en extremt lätthanterlig och hållbar individ med blodslinjer för en fulländad sportatlet.

Vi vänder oss till sportryttare/kuskar som värdesätter kvalitet och spårbarhet genom väl dokumenterade bakgrundshistoria. Åsjömads servicegrad sträcker sig från spermie till Sporthäst. Vi marknadsför oss via hemsida www.asjomad.se och sociala medier. Utbildning av hästarna/ ägarna sker med hjälp av meriterade samarbetspartners. Vi värderar modern evidensbaserad forskning och veterinärmedicinsk inriktning i verksamhetens utformning. Vår målsättning är att omge oss med kompetens som gör oss till bättre Hästmänniskor. Vi vänder oss till den medvetna tävlingsryttaren som värdesätter långsiktighet & kvalitet.

DOKUMENTERAD UPPFÖDNING

VISION

Med fokus på hållbarhet och hästens välbefinnande på vägen mot en fulländad sportatlet till den medvetna tävlingsryttaren

PÅ ÅSJÖMAD FÅR HÄSTAR VARA HÄSTAR!

Friskare & hållbarare hästar på lösdrift

Vårt mål är att anpassa inhysningssättet till hästen, att fullt ut ta hänsyn till hästen som biologisk varelse: dess krav, egenskaper och naturliga beteende. Grupphållning med utegång är det sätt som är närmast hästens naturliga miljö och som bäst uppfyller hästens krav som flock-, flykt- och stäppdjur. Rörelse, tillväxt och utfodring i balans. Smart hästhållning med fokus på att lägga tid på rätt saker.