SOMMARLOV PÅ ÅSJÖMAD

Hästar behöver också semester

Hej! Jag heter Alfonz och är uppfödd som ensamt föl och saknar det sociala språk som ett flocklevande hingstföl redan har skapat sig i unga år. Det tar lite längre tid för mig att utveckla styrka och en färdighet i att kommunicera i gruppen. Tyvärr har jag kallats för bråkstake för mitt beteende i en tidigare miljö. Där lyckades man inte tillgodose de behov jag har av lek och rörelse.

Nu är mitt behov av lek och bus uppfyllt och ett härligt hästliv har blivit verklighet. Det lovar stort inför mina framtida utmaningar och hållbarhet.

Hästar behöver också semester. Att kunna söka föda och vara tillsammans med andra hästar är att få utlopp för det naturliga beteende som alla hästar har behov av. Varje dag tar vi hand om din beteshäst och ger den vatten, saltsten och skydd mot insekter.

I mån av plats kan vi ta in utomstående unghästar på bete.

På Åsjömad skiljer vi mellan sommar och vinterhagar. Vi har 3 ha/ häst och växelbetar med nöt och får i samarbete med lokala producenter. Hästarna flyttar runt mellan hagar för att undvika kraftig nedbetning och de tomma hagarna putsas regelbundet.

Att kunna söka föda och vara tillsammans med andra hästar är att få utlopp för det naturliga beteende som alla hästar har behov av.