HÄSTHÅLLNING

på hästens villkor

FODERSTATSBERÄKNING- Vi beräknar din foderstat

INACKORDERING

SEMIN & AVEL

RIDHUS

ÅSJÖMAD SEMIN & AVEL

Vår gård finns i Halland och är optimerad för hästuppfödning. Vi kan bland annat erbjuda dig:

Semin Fryst & färsk | Uppstallning | Ambulerande jourhavande Veterinär | Bete | Träningsmöjligheter
Ridhus | Löshoppning | Fölningsvak | Sporthästar | Egen uppfödning

DOKUMENTERAD UPPFÖDNING

En kvalitetssäkran som gör att du kan lita på att alla grundläggande faktorer i hästens uppfödning är baserad på uppdaterad forskning och kunskap för en förbättrad hållbarhet

VETERINÄR

”Jag är inte bara veterinär – Jag är även uppfödare och hästägare”

FRANK LILJA
Veterinär utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet,
Uppsala, Officiell veterinär